De vereniging heeft momenteel circa 630 leden waarvan een aantal lid voor het leven is. In maart of april wordt de algemene vergadering gehouden met na afloop daarvan een lezing over een onderwerp met betrekking tot de Martinikerk en naaste omgeving.

Voor een bedrag van tenminste € 15,00 per jaar bent u al vriend(in) en voor € 500,00 of meer vriend(in) voor het leven. Daarnaast zijn giften en periodieke giften voor tenminste vijf jaar welkom. Nieuwe vrienden ontvangen als blijk van onze waardering een reproductie van een kunstwerk, van kunstenares Marion Kraus, met de voorstelling van Sint Maarten en de cd met muziek uit de Sint Maartensconcerten op het hoofdorgel van de Martinikerk. De mogelijkheid voor een gratis rondleiding op afspraak behoort eveneens tot het welkomstpakket.

Vrienden krijgen op vertoon van hun vriendenpas korting op de toegangsprijs van activiteiten die door de SMG worden georganiseerd en op de orgelconcerten van de Stichting Avondtmusyck.

Het lidmaatschap loopt van kalenderjaar tot kalenderjaar en is niet gebonden aan leeftijdsgrenzen, jong en oud zijn welkom. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vier weken voor het einde van een kalenderjaar te worden gedaan per e-mail of schriftelijk.

Beschermheer is de Commissaris van de Koning in de provincie Groningen.

De vereniging is een culturele ANBI-instelling en dat betekent dat u binnen bepaalde grenzen bijdragen fiscaal voor 125% kunt aftrekken. Op de pagina ANBI vindt u nadere informatie over doel, beleid, jaarverslagen en bestuurssamenstelling. Informatie over het lidmaatschap kunt u krijgen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij het secretariaat van de SMG, tel.: 050 311 12 77. 
Onze IBAN is NL07 INGB 0005 4537 19 ten name van Vereniging Vrienden Martinikerk.

U kunt zich ook aanmelden als lid met het digitale aanmeldingsformulier

 

Lezing op zaterdag 24 maart 2018 door dhr. Bart Flikkema uit Haren over "de arm van Johannes de Doper".

Hij is betrokken bij de geschiedschrijving van het voormalige Klooster Yesse in Essen (bij Haren) en heeft zich verdiept in het onderwerp “de arm van Johannes de Doper”. Hoe is dat kostbare middeleeuwse reliek in de Martinikerk terecht gekomen, wat is de bron van het verhaal en welke personen speelden daarin een rol? Welke verhalen werden er in de stad over verteld, en hoe beïnvloedde de relikwie de bouw van gasthuizen in de stad? Welke sporen zien we in de stad tegenwoordig nog van die arm? Deze, en nog veel meer vragen en de antwoorden daarop kwamen in de presentatie aan de orde. Een uitgebreid verslag hiervan komt in Miniatuur nr. 2 die in juni verschijnt. 

Arm Johannes de Doper

 

 

Lezing op zaterdag 25 maart 2017 door drs. Arjen Jellema over

“Hemelse voorspraak - Heiligen in de Martinikerk” 

In de lezing vertelde hij over de categorieën heiligen die in de Middeleeuwen werden vereerd en waarom. De Legenda Aurea van de dominikaan Jacobus de Voragine († 1298), in de tien laatste jaren van zijn leven bisschop van Genua, is de beroemdste verzameling heiligenlevens uit de middeleeuwen. Ofschoon de schrijver zijn werk bescheiden Legenda sanctorum had betiteld, werd het vrij spoedig uit bewondering algemeen Legenda aurea genoemd. Behalve de proloog bevat de Legenda aurea 182 hoofdstukken, waarvan er een twintigtal niet aan het leven van een heilige, maar aan een kerkelijke feestdag zijn gewijd. In de 14de en de 15de eeuw was het werk buitengewoon verspreid. De Latijnse tekst is in nagenoeg 600 handschriften en in vrijwel 90 drukken vóór 1500 bewaard gebleven. Spoedig werd de Legenda aurea in verschillende talen vertaald. Van die vertalingen zijn er vóór 1500 alles samen ongeveer 70 drukken verschenen.  

 

Legenda aurea ca 1290 Umbria 

Legenda Aurea, 1290 circa, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence.
(This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

Een samenvatting van zijn lezing is opgenomen in Miniatuur 2017-2.

Arjen Jellema (1971) heeft in de jaren negentig in Groningen twee universitaire opleidingen afgerond: geschiedenis en mediaevistiek. Daarnaast heeft hij het doctoraat theologie behaald aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.

 


Lezing over opgravingen Oostwand Grote Markt o
p zaterdag 16 april 2016

Drs. Jasper Huis in ’t Veld, archeoloog en projectleider van het Archeologisch Adviesbureau RAAP, hield een lezing over de opgravingen bij het Forum en de Martinikerk waarin hij liet zien wat er aan opgravingen tevoorschijn is gekomen bij de bouw van de Oostwand van de Grote Markt. Onder andere werd het gebied van het vroegere Bisschopshof en het refugium van het klooster Bloemhof te Wittewierum onderzocht. 
In Miniatuur 2016 nr. 2 is een verslag van zijn lezing opgenomen.