Welkom op de website van de Vereniging Vrienden Martinikerk te Groningen

De Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) is op 12 juli 1982 opgericht met als belangrijkste doel om de Martinikerk in stand te houden en de belangstelling ervoor te bevorderen. Wij organiseren lezingen, concerten en helpen bij het houden van exposities of andere openbare bijeenkomsten.

Drie keer per jaar geven wij het tijdschrift “Miniatuur” uit met artikelen over en met betrekking tot de Martinikerk.

Op 11 november 1993, het feest van Sint Maarten, werd het eerste orgelconcert door de VVM georganiseerd met Johan Beeftink als organist. Hij heeft dat 23 jaar achtereen gedaan met medewerking van solisten, koren en ensembles. Bij het 25-jarig bestaan van de vereniging is daarvan een selectie gemaakt en opgenomen op een cd. In 2015 was het orgelconcert onderdeel van een twee-daags Sint Martinusfestijn.

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de vereniging in 2012 is samen met de Stichting Martinikerk Groningen (SMG) het boekje “Ferwactende een frolike operstandinge” uitgegeven over begraven in en om de Martinikerk te Groningen door de eeuwen heen. Het was nummer 10 in de reeks Groninger Kerkhoven van de Stichting Oude Groninger Kerken. Aan andere publicaties over de Martinikerk werkten wij mee of droegen wij bij.

In 2017 bestond de vereniging 35 jaar en dat is gevierd op 12 juli met het aanbieden van nieuwe ramen in het zuiderdwarspand, het herplaatsen van de beenderen van Wessel Gansfort en een 3D-presentatie van kerk en toren. Zie de pagina Activiteiten met foto's van de ramen en de beenderen. 

AGENDA.

Op zaterdag 24 maart a.s. houdt de VVM haar jaarlijkse Algemene Vergadering in de Kapel in de Martinikerk (ingang tegenover het Provinciehuis). Vanaf half tien bent u welkom voor een kop koffie of thee en om 10 uur begint de vergadering.

Na een pauze begint om ongeveer kwart over elf de jaarlijkse lezing in het schip van de Martinikerk door dhr. Bart Flikkema uit Haren, die betrokken is bij de geschiedschrijving van het voormalige Klooster Yesse in Essen (bij Haren).
Hij zal ons gaan vertellen over “de arm van Johannes de Doper”. Hoe is dat kostbare middeleeuwse reliek in de Martinikerk terecht gekomen, wat is de bron van het verhaal en welke personen speelden daarin een rol? Welke verhalen werden er in de stad over verteld, en hoe beïnvloedde de relikwie de bouw van gasthuizen in de stad? Welke sporen zien we in de stad tegenwoordig nog van die arm? Deze, en nog veel meer vragen en de antwoorden daarop komen in de presentatie aan de orde.

 

 
 
 

 
De lezing is gratis toegankelijk voor iedereen (dus niet alleen voor leden van de VVM). Maakt u vooral ook anderen attent op deze lezing, of neem gasten mee. Dat kan helpen om nieuwe leden voor de VVM te werven, want ons ledental loopt behoorlijk terug