Welkom op de website van de Vereniging Vrienden Martinikerk te Groningen

De Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) is op 12 juli 1982 opgericht met als belangrijkste doel om de Martinikerk in stand te houden en de belangstelling ervoor te bevorderen. Wij organiseren lezingen, concerten en helpen bij het houden van exposities of andere openbare bijeenkomsten.
Drie keer per jaar geven wij het tijdschrift “Miniatuur” uit met artikelen over en met betrekking tot de Martinikerk. Zie hiervoor de pagina "Miniatuur" 

AGENDA.

Algemene Vergadering VVM, nieuwe datum zaterdag 5 september 2020.

Geachte vrienden en vriendinnen van de Martinikerk,

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor activiteiten van de VVM. Dat betekent dat de Algemene Vergadering, gepland op zaterdag 4 april 2020, geen doorgang zal vinden. Dit betekent ook dat de lezing door Egge Knol wordt opgeschort.

Het bestuur heeft direct gekeken naar een vervangende datum. Dit is zaterdag 5 september 2020 geworden. Egge Knol  heeft toegezegd zijn lezing op die datum te houden.

Het voordeel van het uitstel is dat op 5 september meer tijd gegeven kan worden aan de AV en de aanvang van de lezing.

Het verschuiven van de datum tot 5 september betekent dat de verantwoording door het bestuur na de uiterste datum die in de statuten staat, plaatsvindt. Door overmacht gedwongen kan het bestuur niet anders, omdat wij graag zoveel mogelijk leden op onze AV willen hebben en omdat het de verwachting is dat dan het virus geen belangrijke rol meer zal spelen.

Het bestuur gaat uit van uw instemming.

Met hartelijke groet,
Jan Derksen, voorzitter


Op zaterdag 5 september 2020 wordt de Algemene Vergadering eveneens in de Kapel in de Martinikerk gehouden. Na het huishoudelijke gedeelte dat om 10 uur begint, hebben wij de toezegging dat om plm. 11 uur een lezing zal worden gehouden door Dr. Egge Knol, conservator van het Groninger Museum. Het onderwerp van zijn lezing is "De Martinikerk en het zegel, wapen en vlag van de stad Groningen". 

Uitstel "Van Yesse naar Sint Jan. Middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster" naar 2021.

Caesarius von Heisterbach als Novizenmeister 3

Caesarius van Heisterbach als novicenmeester

Geachte bezoekers van onze website,

Onze plannen om op 13, 15 en 16 mei a.s. “Van Yesse naar Sint Jan” te organiseren met lezingen, exposities, film, een wandeltocht en de uitvoering van een cantate, hebben we noodgedwongen moeten verplaatsen naar 28 april, 30 april en 1 mei 2021.
Op 15 mei zou het door Bart Flikkema geschreven boekje “De arm van Johannes de Doper” aan de Commissaris van de Koning worden aangeboden en daarna verkrijgbaar zijn. Het boekje en de route met beschrijving van de wandeltocht zijn inmiddels gereed en we overleggen met alle betrokkenen hoe en wanneer we dit gaan publiceren. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dat op deze pagina en via andere media bekend maken. 

Logo Van Yesse naar Sint Jan

 

 

Concerten en publicaties.

Op 11 november 1993, het feest van Sint Maarten, werd het eerste orgelconcert door de VVM georganiseerd met Johan Beeftink als organist. Hij heeft dat 23 jaar achtereen gedaan met medewerking van solisten, koren en ensembles. Bij het 25-jarig bestaan van de vereniging is daarvan een selectie gemaakt en opgenomen op een cd. 

De CD is verkrijgbaar voor € 5 per stuk bij de balie tijdens de toeristische opening of te bestellen via ons e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. plus portokosten. Als u zich opgeeft als lid van de VVM krijgt u de CD als welkomstgeschenk

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de vereniging in 2012 is samen met de Stichting Martinikerk Groningen (SMG) het boekje “Ferwactende een frolike operstandinge” uitgegeven over begraven in en om de Martinikerk te Groningen door de eeuwen heen. Het was nummer 10 in de reeks Groninger Kerkhoven van de Stichting Oude Groninger Kerken. Aan andere publicaties over de Martinikerk werkten wij mee of droegen wij bij zoals de monografie van de orgels in de Martinikerk.

Dit boekje is nog steeds verkrijgbaar voor € 6 per stuk bij de balie tijdens de toeristische opening of te bestellen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. plus portokosten. 

 

Jubileum 35-jarig bestaan in 2017.  

In 2017 bestond de vereniging 35 jaar en dat is gevierd op 12 juli met het aanbieden van nieuwe ramen in het zuiderdwarspand, het herplaatsen van de beenderen van Wessel Gansfort en een 3D-presentatie van kerk en toren. Zie de pagina Activiteiten met foto's van de ramen en de beenderen. 

 

Opschrift boven ingang Boter- en Broodhuisje.

Op 27 mei 2019 is drs. G.F. Hooijer in Amsterdam gepromoveerd op "...geen beter renten". Hij is voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Groningen en als zodanig ook betrokken op de Martinikerk. 

Op het vroegere Boter- en Broodhuisje stond een tekst boven de ingang die bij de restauratie van de kerk en herbouw van het huidige Boter- en Broodhuisje niet opnieuw is aangebracht. De familie vond de promotie een mooie gelegenheid om deze tekst opnieuw boven de ingang aan te brengen. In overleg met de bevoegde instanties en de VVM is de vroegere tekst als geschenk aan de promovendus opnieuw aangebracht en na de promotie maandagmiddag onthuld. 

Dank zij het filmwerk van Willem Hoiting is op YouTube het aanbrengen van de tekst en de onthulling te bekijken. De link is 
https://www.youtube.com/watch?v=47sTKM9F-CY&t=1s

In de Gouden Eeuw was hemelrente een beloning in het hiernamaals voor wie liefdadige giften aan armen schonk. Een gangbare wetenschappelijke verklaring stelt dat aan deze schenkingen met name eigenbelang ten grondslag lag. George Hooijer plaatst een vraagteken bij deze verklaring en toont aan dat eigenbelang níet het voornaamste motief is om liefdadig te geven.

Hooijer onderzocht wat de betekenis en de maatschappelijke functie was van het gebruik van het begrip hemelrente in de zeventiende en achttiende eeuw. Daarbij keek hij ook naar de functie van het publiekelijk vermelden van de aard van de schenking, het geefmotief én de naam van de schenker. Hooijer zoomt in op de motieven en mechanismen om vrijwillig te geven. Dat is niet alleen tussen 1600 en 1800, maar ook in de huidige tijd actueel. Altruïsme, eigenbelang en wederkerigheid zijn kernwoorden in de wetenschappelijke literatuur over geefgedrag.

Hooijer komt tot de conclusie dat, hoewel eigenbelang zeker een rol speelt, hemelrente met name dient als aansporing tot het continu geven voor armenzorg. 

Daarmee is hemelrente eerst en vooral een communicatiemiddel dat niet alleen vanuit kerkelijke zijde, maar ook vanuit de overheid wordt ingezet om de geldwerving in stand te blijven houden. Het gebruik van godsdienstige termen hoort in de samenleving van de zeventiende en achttiende eeuw tot de taal van alledag. Daarmee gaat het om een algemeen belang, náást het individuele belang.
Wij feliciteren Dr. Hooijer van harte met zijn promotie op een onderwerp dat past bij de Martinikerk en in het bijzonder het Boter- en Broodhuisje.Orgelmonografie gepresenteerd op zaterdag 19 oktober 2019. 

Om de uitgave van dit boek mogelijk te maken hebben o.a. de Stichting Martinikerk Groningen en de Vrienden van de Martinikerk een financiële bijdrage geleverd. 

Het Maakzel van Agricola • De orgels van de Martinikerk te Groningen, door Hans Fidom (red.) Prijs € 44,95

Zoals de stad Groningen het hart is van de Ommelanden eromheen, zo is de Martinikerk het hart van de stad. Geen Groninger zal niet opvrolijken bij het zien van ‘D’ olle grieze’, zoals de Martinitoren in het Noorden heet, en ook van het orgel weten zowel stadjers als ommelanders dat het iets bijzonders is. Dat dat besef bepaald niet van de laatste tijd is, blijkt uit dit boek: het in beginsel 15de-eeuwse instrument is keer op keer door mannen van vaak internationale naam aan de inzichten van nieuwe tijden aangepast – de laatste keer in 1984.

Het Maakzel van Agricola beschrijft het orgel van binnen en van buiten, behandelt de geschiedenis ervan, beantwoordt vragen en roept nieuwe op. Omdat orgels nooit op zichzelf staan, bevat het boek ook een hoofdstuk over het koororgel en een hoofdstuk over de kerk zelf.

De titel Het Maakzel van Agricola is een citaat uit Charles Burney’s verslag van zijn in 1772 gemaakte reis door Noord-Europa, in de vertaling die Martini-organist Jacob Wilhelm Lustig in 1786 publiceerde. Burney looft het orgel, dat destijds al zijn huidige uiterlijk en samenstelling had, en zegt dan: ‘Het Maakzel van Agricola blijft gestadig nog het voortrekkelijkste.’ Een prikkelende opmerking: vond Burney de 17de-eeuwse pijpen van Arp Schnitger, die vandaag geldt als een van de beste orgelmakers ooit, werkelijk minder mooi klinken dan die uit Rudolf Agricola’s 15de eeuw? 
Boek Het Maakzel van Agricola