Startpagina

Welkom op de website van de Vereniging Vrienden Martinikerk te Groningen

De Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) is op 12 juli 1982 opgericht met als belangrijkste doel om de Martinikerk in stand te houden en de belangstelling ervoor te bevorderen. Wij organiseren lezingen, concerten en helpen bij het houden van exposities of andere openbare bijeenkomsten.

Drie keer per jaar geven wij het tijdschrift “Miniatuur” uit met artikelen over en met betrekking tot de Martinikerk.

Op 11 november 1993, het feest van Sint Maarten, werd het eerste orgelconcert door de VVM georganiseerd met Johan Beeftink als organist. Hij heeft dat 23 jaar achtereen gedaan met medewerking van solisten, koren en ensembles. Bij het 25-jarig bestaan van de vereniging is daarvan een selectie gemaakt en opgenomen op een cd. In 2015 was het orgelconcert onderdeel van een twee-daags Sint Martinusfestijn.

Ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van de vereniging in 2012 is samen met de Stichting Martinikerk Groningen (SMG) het boekje “Ferwactende een frolike operstandinge” uitgegeven over begraven in en om de Martinikerk te Groningen door de eeuwen heen. Het was nummer 10 in de reeks Groninger Kerkhoven van de Stichting Oude Groninger Kerken. Aan andere publicaties over de Martinikerk werkten wij mee of droegen wij bij.  

 
 
 
De Vereniging Vrienden Martinikerk bestaat in 2017 35 jaar en hoewel geen kroonjaar, laten we dit niet onopgemerkt voorbij gaan. Op woensdagmiddag 12 juli vierden we dit in de Martinikerk met een paar bijzondere activiteiten in samenwerking met de Stichting Martini Beiaard Groningen en de Stichting Martinikerk Groningen.
 
Programma 12 07 2017

Er is een speciaal jubileumnummer van Miniatuur verschenen tegelijk met nummer 2 van 2017.

Op vrijdagavond 8 september geeft Erwin Wiersinga, titulair-organist van de Martinikerk, een jubileumconcert op het orgel van de kerk. Het programma hiervan vindt u op de achterzijde van het jubileumnummer.

U bent van harte welkom.