Met ingang van 2014 is Miniatuur het blad van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) en verschijnt drie keer per jaar met daarin een agenda met concerten en bijzondere activiteiten die door de SMG worden georganiseerd. Van 1997 tot en met 2005 was het een uitgave van de SMG en vanaf 2006 een gezamenlijke uitgave van de stichting en de vereniging, volledig in kleur.

Tot 2006 gaf de VVM jaarlijks een Bulletin uit met jaarverslagen, aankondigingen van lezingen en verslagen van gehouden lezingen. Vanzelfsprekend kreeg het orgelconcert op 11 november daarin eveneens ruime aandacht.

Het blad wordt toegezonden aan alle leden van de vereniging en een aantal relaties van de stichting. Een deel van de oplage wordt gebruikt voor promotie op Open Monumentendag en tijdens de toeristische openstelling van de kerk.

In Miniatuur nummer 1 van 2017 schrijft redactielid Tonko Ufkes over “Het tijdvers van Wytzia Nunninc(k)hof” op haar grafsteen in het koor van de Martinikerk. Het bijzondere hieraan is dat in het tijdvers zowel haar geboortejaar als haar sterfjaar zijn verwerkt. In de provincie Groningen zijn meer tijdverzen te vinden en op het omslag is een gevelsteen aan de R.K. kerk van Wehe-Den Hoorn afgebeeld met zo’n tijdvers.

In maart 2013 stond er een artikel over de koorinrichting van de Ludgerikirche in Norden in Miniatuur en in het nieuwe nummer wordt verslag gedaan van het bezoek dat vrijwilligers van de Stichting Martinikerk Groningen aan deze kerk hebben gebracht. Het koor van de Martinikerk lijkt als voorbeeld te hebben gediend voor dat van de Ludgerikirche. 

Jan Visser vertelt over een bijzondere schat die in één van de wandpilaren in het koor van de Martinikerk verborgen zou zijn. Misschien de arm van Johannes de Doper of een deel ervan waar in de Middeleeuwen de pelgrims op af kwamen. Helaas, het bleek wat los stucwerk te zijn. Als u een reliekglas uit de Martinikerk wilt zien, zult u naar het Groninger Museum moeten.
In het eerste artikel schrijft Sybren Sybrandy over de benoeming van dr. Andrew Irving tot docent religieus erfgoed aan de RUG en op de achterzijde van het omslag staat de aankondiging van de algemene vergadering op 25 maart en de lezing door drs. Arjan Jellema over “Hemelse voorspraak. Heiligen in de Martinikerk”. 

Voor de inhoud zie Miniatuur 2017-1


In Miniatuur nr. 2 van 2017 staat een samenvatting van de lezing van drs. Arjan Jellema die hij op 25 maart 2017 heeft gehouden over heiligen in de Martinikerk.

Siep Sierdsema schrijft over bijenkasten op de Martinikerk en wat er met de honing wordt gedaan.

Op pagina 3 aandacht voor de jubileumviering op 12 juli.
Voor de inhoud zie Miniatuur 2017-2

Omslag Miniatuur 2017 2

De afbeelding op het omslag van nr. 2 is de evangelist Mattheus en niet de aartsengel Michaël. In nr. 3 is de juiste afbeelding opgenomen.

Er is een speciaal jubileumnummer van Miniatuur samengesteld ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan. Daarin staat het programma voor 12 juli en ook het programma van het Feestconcert op 8 september door Erwin Wiersinga.
De eerste voorzitter, Pieter Bootsma, vertelt over de oprichting van de VVM en wat het doel daarvan was.
Ite Wierenga haalt herinneringen op aan de acties om te voorkomen dat er onder de Grote Markt een parkeergarage zou komen met een ingang naast de Martinikerk.
Twee zusterorganisaties van Sint Maartenskerken feliciteren de VVM en vertellen wat zij doen voor respectievelijk de Domkerk in Utrecht en de Martinikerk in Doesburg. 

Voor de inhoud zie Miniatuur 2017-2 feestbijlage

In Miniatuur nr. 3 van 2017 doet Jan Visser verslag van de jubileumviering van de VVM op 12 juli met o.a. beelden van de herplaatste beenderen van Wessel Gansfort en de ramen in het zuiderdwarspand. Kees Kuiken schrijft over de aflaathandel en wat daarvan in de Martinikerk te zien is (of was).

Omslag Miniatuur 2017 3

 

Voor de inhoud zie  Miniatuur 2017-3 

In Miniatuur nr. 1 van 2016 gaat het eerste artikel over het "Hemelgat" in de Martinikerk en de Der Aa-kerk, geschreven door Jan Visser. Sybren Sybrandy schrijft over "Maria op de troon van Salomo" een vage schildering op de zuidoostelijke pijler van het schip van de Martinikerk. Voor de inhoud zie Miniatuur 2016-1

   

 

In Miniatuur nr. 2 van 2016 is het eerste artikel een samenvatting van de lezing over de opgravingen aan de Grote Markt Oostzijde die Jasper Huis in ’t Veld, archeoloog en projectleider bij RAAP Archeologisch Adviesbureau, op 16 april voor de Vrienden heeft gehouden. Het zogenoemde “Binnenterrein”, ruwweg het gebied tussen Schoolstraat, Popkenstraat en Poelestraat, bevatte restanten van de “Bisschopshof” zoals erfsloten en een indrukwekkende boomstamwaterput maar ook funderingen van het stadshuis van het klooster Wittewierum. In dit gebied zijn ontzettend veel aardewerkscherven, dierlijke botten, metaalvondsten en stukken hout gevonden.

Peter Hoffer schrijft over het verhaal van de pelikaan die haar jongen voedt met haar eigen bloed. Een afbeelding hiervan is te vinden op het meest westelijke gewelf van het zuidelijke zijschip van de Martinikerk.

Voor de inhoud zie Miniatuur 2016-2 

Miniatuur 2016 nr. 3 begint met een interessant verhaal over Wilhelmus Frederici naar wie de Fredericikamer boven de kapel in de Martinikerk is genoemd. De schrijvers zijn Jan Derksen en Jan Visser, respectievelijk voorzitter en bestuurslid van de VVM. Op het omslag staat een fraaie afbeelding van het wapen van Frederici.
Pauline Broekema, verslaggever bij NOS Nieuws en schrijver, vertelt hoe de Martinikerk “haar kerk” werd en dat ze vrienden graag meeneemt naar wat zij “de mooiste kerk van het land” noemt. Ter navolging!
De afgelopen paar jaren zijn er in het koor van de Martinikerk een aantal tentoonstellingen van schilderijen geweest die door gemiddeld 10.000 bezoekers werden bezocht. Antoine van der Meer schrijft over de Martinikerk als tentoonstellingslocatie en de samenwerking dit jaar met de Klassieke Academie die resulteerde in drie afzonderlijke tentoonstellingen.
De laatste pagina wordt gevuld met informatie over Kerstconcerten in de Martinikerk.
Voor de inhoud van dit nummer zie Miniatuur 2016-3


Als u de Martinikerk bezoekt mag u een exemplaar van Miniatuur meenemen zolang de voorraad strekt.